Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2002

Σ.Σ.Ε. (24.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2001

Σ.Σ.Ε. (25.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Φαρμακευτικών και Συναφών επιχειρήσεων

Ιατρικών επισκεπτών 2001

Σ.Σ.Ε. (25.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Φαρμακοποιών Επιστημόνων 2001

Σ.Σ.Ε. (24.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
Go to top