ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε. 2018

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε.

Έτος: 
2 018
Πράξη Κατάθεσης: 
52/2018
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top