ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 2018

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Έτος: 
2 018
Πράξη Κατάθεσης: 
41/2018
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top