Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης 2020

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.2.2020) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας

Έτος: 
2020
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 2/26.2.2020
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top