ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2017

Ε.Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων -εκτός των ηθοποιών- στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Έτος: 
2 017
Πράξη Κατάθεσης: 
172/2017
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top