ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε. 2019

Δ.Α. ΠΕΝΤ. 3/2019 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο - Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.

Έτος: 
2 019
Πράξη Κατάθεσης: 
Δεν έχει κατατεθεί στο Υπουργείο
Go to top