Ηθοποιών κρατικών Θεάτρων 2021

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(31.3.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου

Έτος: 
2021
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 7/8.4.2021
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top