Ηθοποιών κρατικών θεάτρων 2017

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(28.3.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου
 

Έτος: 
2017
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:5/30.3.2017
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top