Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (31.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, μαθητευόμενων ηλεκτρονικών, βοηθών τεχνιτών, αρχιτεχνιτών, εργοδηγών και πτυχιούχων επίβλεψης  που απασχολούνται στα βιομηχανικά εργοστάσια όλης της χώρας

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:61/12.6.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top