Ηλεκτροτεχνιτών δημοσίου 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α. 16/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, περιελιγκτών που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, και  ΟΤΑ όλης της χώρας

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:9/6.6.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top