ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2018

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Έτος: 
2 018
Πράξη Κατάθεσης: 
38/2018
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top