Καπνοβιομηχανίας 2019

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(29.3.2019)  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας

Έτος: 
2019
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας: 5/29.3.2019
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 26705/1588/12.6.2019 (ΦΕΚ Β 2392/19.6.2019). Υποχρεωτική από 19.6.2019
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top