Μη κυρίων τουριστικών καταλυμάτων 2019

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.  8.2.2019  Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα), όλης της χώρας.

Έτος: 
2019
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 1/11.2.2019
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 18869/914/23.4.2019 (ΦΕΚ Β 1604/10.5.2019). Υποχρεωτική από 10.5.2019
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top