Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 2017

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.11.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Έτος: 
2017
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 15/22.11.2017
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 46306/2608/3.9.2018 (ΦΕΚ Β 3789/3.9.2018). Υποχρεωτική από: 3.9.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top