Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 2019

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (15.5.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Έτος: 
2019
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 9/24.5.2019
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 26706/1589/12.6.2019 (ΦΕΚ Β 2392/19.6.2019). Υποχρεωτική από 19.6.2019
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top