Ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς & Περιχώρων 2018

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.4.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ξεναγών Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων

 

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ανατ. Τομέα Αθηνών: 1/11.4.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top