Ξεναγών Βορείου Ελλάδος 2017

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(24.3.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος
 

Έτος: 
2017
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. ΣΕΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1/30.3.2017
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top