Ξεναγών Βορείου Ελλάδος 2018

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(18.4.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδας

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. ΣΕΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2/2.5.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top