Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2018

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.3.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. (Τ.Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου Κρήτης): 2/3.4.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top