Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2019

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.5.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

Έτος: 
2019
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Τ.Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου Κρήτης: 1/28.5.2019
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 26708/1591/12.6.2019 (ΦΕΚ Β 2392/19.6.2019). Υποχρεωτική από 19.6.2019
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top