Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(23.10.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:102/24.10.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top