Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(4.11.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π-ΟΤΑ)

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:104/4.11.1997
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top