Ποντοπλοΐας (πλόων εξωτερικού) 2018

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(19.4.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (Δ.Ν.Ε.)

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 8/23.4.2018
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 46307/2609/3.9.2018 (ΦΕΚ Β 3789/3.9.2018). Υποχρεωτική από: 3.9.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top