Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(9.12.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηχοληπτών που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:123/11.12.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top