Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2018

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(28.3.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 5/29.3.2018
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 56795/2912/30.10.2018 (ΦΕΚ Β 4938/5.11.2018). Υποχρεωτική από: 5.11.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top