Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2020

Περιγραφή: 

Δ.Α. 6/2020 ΤΡΙΜ. (27.7.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

Έτος: 
2020
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 2/29.7.2020
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top