Τεχνολόγων τροφίμων 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(30.1.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίμων - Τεχνολόγων Διατροφής - Απόφοιτων Σχολών Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

 

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας:20/17.4.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top