Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2019

Περιγραφή: 

Δ.Α. (Β' ΒΑΘΜΙΑ) 1/2019 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια ( μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

Έτος: 
2019
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 3/8.3.2019
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top