Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2020

Περιγραφή: 

Δ.Α. ΤΡΙΜ. 3/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια ( μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

 

Έτος: 
2020
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 3/17.8.2020
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top