Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2020

Περιγραφή: 

Δ.Α. ΠΕΝΤ. 1/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια ( μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

Έτος: 
2020
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 4/17.8.2020
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top