Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2021

Περιγραφή: 

Δ.Α. ΤΡΙΜ. 1/2021 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια ( μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

 

Έτος: 
2021
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 1/4.8.2021
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top