Τυπογράφων ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων όλης της χώρας (πλην Αθηνών -Θεσ/νίκης) 1996

Περιγραφή: 

Δ.Α.46/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών τυπογράφων που εργάζοναι στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας εκτός αυτών που εργάζονται στις ημερήσιες εφημερίδες Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:31/1.11.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top