Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων) 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.11.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία όλης της χώρας
 

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:9/26.2.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top