ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ε.Π.Ε. 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΔΗΜ. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΣ- ΠΑΝ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ε.Π.Ε.)

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
371/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top