ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α.Ε. 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ -ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- Α.Ε.

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
724/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top