ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

(η ισχύς της παρούσης ορίζεται από 9ης Ιουλίου 2008 έως και 8ης Ιουλίου 2009)

Έτος: 
2 008
Πράξη Κατάθεσης: 
124/2008
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top