ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 2014

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

(η ισχύς της παρούσης ορίζεται από 9ης Ιουλίου 2014 έως και 8ης Ιουλίου 2015)

Έτος: 
2 014
Πράξη Κατάθεσης: 
221/2014
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top