ΕΝΝΕΑ Α.Ε. 2013

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΝΝΕΑ Α.Ε. - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Έτος: 
2 013
Πράξη Κατάθεσης: 
102/2013
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top