ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ 2013

Ε.Σ.Σ.Ε. της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ"

Έτος: 
2 013
Πράξη Κατάθεσης: 
312/2013
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top