Ναυστάθμου Κρήτης (εργατοτεχνικό προσωπικό) 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.7.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων :3/7.7.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top