Φυλάκων Δημοσίου 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων - φυλάκων - νυκτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 85/25.7.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top