Πρακτικοί Μηχανικοί Κλινικών 2002

Περιγραφή: 

Δ.Α. 28/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αρχιθερμαστών, θερμαστών και ψυκτικών μέσων και κατωτέρων τεχνικών σχολών που εργάζονται στις πάσης φύσεως κλινικές όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 17/25.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 16390/31.10.2003 (ΦΕΚ Β 1736/26.11.2003) Υποχρεωτική από: 25.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top