Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (15.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 89/30.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12387/3.9.2002 (ΦΕΚ Β 1178/11.9.2002) Υποχρεωτική από: 31.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top