Δικηγορικών γραφείων 2002

Περιγραφή: 

Δ.Α. 53/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα γραφεία των δικηγόρων μελών των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά (ισχύει από 16.7.2002 μέχρι 16.7.2003)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 38/2.12.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top