Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 83/22.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12466/11.9.2002 (ΦΕΚ Β 1213/18.9.2002)Υποχρεωτική από: 22.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top