Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.8.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων, που είναι μέλη του «Σωματείου Οδηγών Αυτοκινήτων ο Άγιος Χριστόφορος»

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 12/4.9.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top