Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.1.2001) για την αμοιβή, τις συνθήκες και τους λοιπούς όρους εργασίας των Οδηγών πάσης Φύσεως Φορτηγών και άλλων Αυτοκινήτων του Νομού Χανίων

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 1/22.1.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top