Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 101/5.8.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13490/2.12.2004 (ΦΕΚ Β 1868/16.12.2004) Υποχρεωτική από: 29.9.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top