Βυρσοδεψεργατών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βυρσοδεψεργατών-τριών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 56/14.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13088/18.10.2004 (ΦΕΚ Β 1627/2.11.2004) Υποχρεωτική από: 14.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top