Δερματίνων ειδών 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (3.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών - τριών Γαντοποιΐας, Κιβωτοποιΐας Δερματίνων Ειδών και Πλαστικών Ενδυμάτων, Δερματίνων Ειδών και Ειδών Ταξιδιού όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 66/23.6.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12739/6.9.2005 (ΦΕΚ 1291 Β/14.9.005) Υποχρεωτική από: 23.6.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top